ימימה אביטל זצ"ל – מורה רוחנית שקבלה חומר (הנקרא "חלקים"), כמענה לשאלות תלמידיה וחומר שקיבלה מעצמה.

את החומר שנמסר לה, העבירה לתלמידיה ותלמידותיה הרבים במשך עשרות שנים.

תכני הלימוד מועברים בהכתבה, קריאה, שיחה וכתיבה אישית. ההתקדמות בחומר היא אישית ויחסית לכל לומד/ת.

עד היום חומר לימוד זה, מועבר בכיתות לימוד ברחבי הארץ ומושך אליו המונים מכל  המגזרים.

לימוד ימימה – פיתוח חשיבה הכרתית, כולל אלמנטים אוניברסליים, תכנים מעולם הפסיכולוגיה, מהקבלה ומהחסידות, אך אינו בעל אוריינטציה דתית ואינו כרוך בקיום מצוות.

שפת תכני לימוד זה, אינה שפה יומיומית. היא כוללת מילון מושגים ייחודי, תבניות  ותובנות עמוקות. השפה מדויקת ומדייקת, קולעת, מחלחלת עמוק לתודעה (לחלק הקרוי "הכרה") – לרבדים הפנימיים ומשמשת ככלי ליצירת מבנים משוכללים בתודעה, לחיבור ולהעצמת הטוב שקיים באדם.

לימוד זה לא נשאר בהבנות רוחניות גבוהות, אלא יורד אל הקרקע ומשולב באורח החיים, הוא מקדם את התקשורת האישית – התקשורת שלנו עם עצמנו, ואת התקשורת הבינאישית, וכבר בשלבים הראשונים של הלימוד ניתן לראות תוצאות.

הנושא המרכזי בלימוד ימימה הוא  הכרת הטוב שבאדם ובמציאות.

פאנל נגישות