נירה היקרה,

לפני כשנה וחצי הגעתי אלייך לייעוץ תזונתי, חלש מאוד, ובמשקל ירוד.

הצגת בפנינו תוכנית ארוכת טווח, ונתת לנו את הצעדים הראשונים.

כמובן שנכנסנו קצת להלם,

לא ידענו מאיפה להתחיל.

אבל האמנו והתחלנו,

השיפור בהרגשה היה איטי אך מתמיד, וכן העלייה במשקל.

ההדרכה האישית, הזמינות שלך בכל מיני שעות…

עזרה מאוד, ואפשרה ליישם את מה שלימדת אותנו.

הניתוח שנאלצתי לעבור, כדי לשפר את מצבי,

הועיל אך ברור לי בוודאות,

שהתזונה שלימדת אותי לצרוך, היא זו שעזרה לי להגיע לשיפור המקסימלי.

לימדת אותי להרחיב בהדרגה את מגוון המזונות, 

היום אני מתפקד בחיוניות רבה,

סטודנט, עסוק, ומשתדל ככל יכולתי, לשמור על תזונה מותאמת.

תודה רבה

פאנל נגישות